دبیرستان دخترانه آلا
  دستاورد ها

کسب رتبه در دوازدهمین جشنوراه جوان خوارزمی

 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در سیزدهمین جشنواره جواره خوارزمی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در چهاردهمین جشنواره جوان خوارزمی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

اخذ ثبت اختراع توسط دانش آموزان مخترع مدرسه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در جشنواره خواجه نصیردین طوسی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در مسابقات وبلاگ نویسی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه در مسابقات سرود

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه  در مسابقات درس هایی از قرآن

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب مقام در مسابقات رباتیک شکوفا

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

کسب رتبه های ورزشی و فرهنگی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

قبولی صد در صد آزمون های ورودی دانشگاه های معتبر

 

 
نقشه سایت