دبیرستان دخترانه آلا
  گروه زمین شناسی و جغرافیا

صدیقه صالحی

کارشناسی جغرافی 17 سال سابقه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

روح انگیز محوی

کارشناسی ارشد جغرافیا 15 سال سابقه

 
نقشه سایت