دبیرستان دخترانه آلا
  گروه زبان
عفت نیک نژاد
کارشناسی زبان انگلیسی 32 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
مجتبی طرف زاده
کارشناسی زبان انگلیسی 24 سال سابقه
دبیر رسمی آموزش و پرورش
 
نقشه سایت