دبیرستان دخترانه آلا
  گروه معارف اسلامی

فاطمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد علوم و حدیث 9سال سابقه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

حوریه معتمدی نژاد

کارشناسی الهیات 16 سال سابقه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


عسگر امیر کلایی
 

کارشناسی ارشد الهیات 19 سال سابقه

دبیر رسمی آموزش و پرورش

مؤلف کتاب معرفت اول دین و زندگی جامع از مجموعه کتاب های صفر کلوین

 
نقشه سایت