دبیرستان دخترانه آلا
  آزمایشگاه

عصر حاضر عصری است که تحت عنوان انفجار اطلاعات از آن نام برده می شود. عصری است که هر لحظه دری تازه از علم به روی آدمی گشوده می شود. هماهنگی با تحولات این دنیای در حال تغییر و دگرگونی، یکی از نگرانی های انسان روزگار ماست و آن چه در این سال ها توجه صاحب نظران را به خود معطوف داشته، این است که چگونه می توان دانش آموزان را به گونه ای آموزش داد که توانایی روبه رویی با مشکلات جدیدی را که در آینده بروز خواهند کرد، داشته باشند و بتوانند به حل مسائل و مشکلات آتی بپردازند. چرا که دانش آموزان امروز در آینده در شرایطی متفاوت با شرایط زندگی کنونی ما زندگی خواهند کرد و علاوه بر این سرعت و مداومت تغییرات، پیش بینی آن چه را که نسل بعدی باید بداند دشوار می سازد. چرا که برخی از مسائلی که آنان در آینده با آن روبه رو خواهند شد هم اکنون یا اصلاً وجود ندارند تا راه حل آن ها به دانش آموز آموخته شود و یا آن قدر به نظر ما مهم نمی آیند که در حال حاضر مطرح شوند؛ از این رو منطقی است که به دانش آموزان راه و روش های حل مسئله را یاد بدهیم، نه فقط پاسخ تعدادی مسئله مشکل مشخص را. امروز مدارس نمی توانند تنها به علوم کلاسیک و نوشته های گذشته گان اکتفا کنند، بلکه باید کودکان و جوانان جامعه خود را به معلومات و مهارت های زمان خود مجهز کنند.

 لذا پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه می توان دانش آموزان را به گونه ای مناسب واصولی با این تغییرات آشنا کرد واز حجم گسترده و مداوم دانش و اطلاعات برخوردار ساخت؟

 به نظرمی رسد یکی از مهم ترین راه ها که می بایست به جای انتقال انبوه اطلاعات به مغز و حافظه افراد مورد توجه قرار گیرد، آموزش از راه عمل به یادگیرنده باشد. به عبارت دیگر برای این که دانش آموز، در محیطی که به سرعت درحال تغییر وتحول است، عملکرد خوب و مطلوبی داشته باشد، باید فرصت یابد تا کاری بیش از جمع آوری و انبار کردن اطلاعات انجام دهد، باید به او فرصتی برای تغییر وتحول داده شود و این نیازمند به کارگیری شیوه های فعال در یادگیری و انجام آزمایش و فعالیت های عملی است. 

در سال های اخیر، در عرصه های گوناگون آموزش و پرورش در سطح جهانی، تغییرات و تحولات فراوانی به وقوع پیوسته است. در این میان شاید هیچ موضوع درسی به اندازه درس های حوزه علوم تجربی دچار تغییر نشده باشد؛ با بررسی پژوهش های انجام شده در کشور، مشخص شده است که در بیشتر مدارس، از بین اهداف دانشی، مهارتی و نگرشی، توجه زیادی به هدف های دانشی و انتقال مفاهیم نظری می شود و اهداف مهارتی و نگرشی مورد بی مهری قرار می گیرند (بدریان و اصفا،1387،ص23).

 

تصویرگردان

 
نقشه سایت