دبیرستان دخترانه آلا
  نمازخانه

احکام دین اسلام ،دستوراتی هستند که خداوند تعالی برای بندگان مومن خود مقرر کرده است.ونماز پر اهمیت ترین حکم خداوندی است زیرا نماز اتصال به کمال مطلق است و کمال خواهی فطرت انسان.

امام رضا(ع) می فرمایند:نماز به صورت جماعت با فضیلت تر است. از این رو هر رووزه با حضور حاج آقا تقوی نماز جماعت در نمازخانه مدرسه برگزار می شود.شرکت پررنگ دبیران و مسئولان مدرسه در کنار دانش آموزان وبرگزاری فعالیت های اعیاد و روزهای خاص ومتبرکه مانند نماز های اول وقت از جمله برنامه های پرورشی این مجموعه است. 

تصویرگردان

 
نقشه سایت