دبیرستان دخترانه آلا
  کلاس های هوشمند

در آستانه هزاره سوم موضوع آموزش در جوامع بشری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار  است و دراین راستا نقش تجهیزات  و تکنولوژی آموزشی (سخت افزار و نرم آفزار) کمتر از خود آموزش به نظر نمی رسد.تا جاییکه این روز ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه دنیا این مهم به حوزه مدارس کشیده  شده و هوشمند سازی مدارس در زمره مهمترین پروژه های آموزشی چنین کشورهایی قرار گرفته است.

در  این راستا برگزاری کلاسهای هوشمند با امکانات کمک آموزشی جهت ارتقا سطح یادگیری دانش آموزان و استفاده از فیلم ،سی دی های کمک آموزشی و آزمایشگاههای مجازی نیز در حین تدریس،یکی از شاخه های هوشمند سازی بشمار می آید.

در کلاس هوشمند، آموزگار و دانش آموز به يک نسبت در پيشبرد درس مشارکت مي نمايند.  کلاس هوشمند مکاني است که در آن  همه امکانات نوشتاری  و تصويري براي آموزش بکار گرفته مي شود.

در  این كلاس  بايد همه چيز پويا و در حركت باشد. موضوعات مختلف، دروس و خصوصاً مشاركت در كلاس بايد بصورتي زنده و فعال انجام شود.
در یک کلاس درس هوشمند معلم باید بتواند محتوای الکترونیکی خود را برای تمامی دانش آموزان نمایش داده و همزمان با آن توضیحات مورد نیاز را ارائه کند. 

 

تصویرگردان

 
نقشه سایت